مجله آتیه در آتیه/ شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا

مجله آتیه در آتیه/ شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا

مجله آتیه در آتیه به سفارش شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا

امیدگستر نشریه داخلی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا را باعنوان «آتیه در آتیه» منتشر کرد. در این نشریه حوزه های مرتبط با سرمایه گذاری هلدینگ (معدن، گردشگری و حمل و نقل) مورد توجه تحریریه قرار گرفته است و تولید محتوا بر این مبنا انجام شده است. در این نشریه علاوه بر معرفی شرکتهای وابسته به آتیه صبا، به دستاوردهای این شرکتها، گفت وگو با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره پرداخته شده است.
ویژه نامه این نشریه نیز همزمان با «نمایشگاه صندوق های بازنشستگی، پیشران تولید ملی» به چاپ رسید.