آپادانا سرام

آپادانا سرام

عملیات اصلی شرکت آپاداناسرام تولید انواع مختلف کاشی با استفاده از تکنولوژی روز دنیا است. ظرفیت اسمی شرکت تولید ۳۰ میلیون متر مربع انواع کاشی دیواری لعابدار دوبار پخت، کاشی گرانیتی و کاشی پرسلانی لعابدار است.